Lanka Kade

Lanka Kade gör färgglada pussel av gummiträ som är målade med giftfria färger. Lanka Kade är godkända av BAFTS (British Associasion of Fair Trade Shops) som Fair Trade-leverantör. Tillverkningen av dessa produkter sker på Sri Lanka. Tillverkarna garanteras kontinuerlig försörjningstrygghet med ordentliga löner och bra arbetsförhållanden. Miljöaspekten är betydelsefull och därför används gummiträ som utrangerats för gummiutvinning. Produkterna är av hög kvalitet och säkerheten är viktig. Lanka Kade är godkänd Fair Trade-leverantör av BAFTS, the British Association for Fair Trade Shops, som är medlem i den internationella Fair Trade-organisationen WFTO, the World Fair Trade Association.

Produktionen sker (förutom enligt självklara CE-normen som alla leksaker som säljs inom EU ska följa) efter de krav som WFTO (World Fair Trade Organization) har för produktion. Dessa omfattar regler som kan tyckas självklara, men som tyvärr inte är självklara, som att barnarbete inte får förekomma och att alla anställda skall behandlas med respekt och ha en lön som de kan försörja sig på.

Produkter
12 36 72