INTEGRITETSPOLICY EKOtjusigt

Vi på EKOtjusigt värnar om din personliga integritet och vill alltid att du som kund ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad du har för rättigheter.

När du handlar hos EKOtjusigt behandlar vi dina personuppgifter i huvudsakligt syfte att kunna genomföra ditt köp och fullgöra de skyldigheter som följer av avtalet med dig som kund.  Nedan beskriver vi mer ingående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt hur du kan påverka denna behandling. 

Innehållsförteckning

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Från vilka källor får vi dina personuppgifter?

Delar vi dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vilka rättigheter har du kring behandlingen av dina personuppgifter?
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

EKOtjusigt, organisationsnummer 559401-4135, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Ekotjusigt har sitt säte på Tjärebergsvägen 13 på Donsö.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Ändamål: För att kunna hantera beställning/köp

Behandlingar som utförs:
Leverans (inkl. avisering och kontakt rörande leveransen)

Hantering av betalning (inkl. analys av möjliga betallösningar och ev inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)

Hantering av ev ångerrätt

Hantering av ev. reklamationsärenden

Personuppgift som behandlas:
Namn

Kontaktuppgifter (t.ex. postadress, e-postadress, telefonnummer)

Ordernummer

Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)

Betalinformation

Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

Laglig grund:
Fullgörande av köpeavtal
Insamlig av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och du kommer inte att kunna genomföra ditt köp hos oss.
 
Att hantera eventuell ångerrätt är nödvändigt för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse.
 

Lagringsperiod: Uppgifterna behandlas fr.o.m. att ditt köp har genomförts och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

     

Ändamål: För att fullfölja rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs:
Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut. Det kan röra sig om t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produkt- säkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara.

Personuppgift som behandlas:
Namn

Kontaktuppgifter (t.ex. postadress, e-postadress, telefonnummer)

Ordernummer

Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)

Betalningsinformation

Betalningshistorik

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag.
 
Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
 

Lagringsperiod: Uppgifterna behandlas fr.o.m. att ditt köp har genomförts och för en tid om 36 månader därefter.

 

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs:
Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice

Identifiering

Personuppgift som behandlas:
Namn

Kontaktuppgifter ( t.ex. postadress, e-postadress, telefonnummer)

Korrespondens

Laglig grund:
Berättigat intresse
 
Behandling är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Uppgifterna från den tidpunkt då du kontaktade vår kundtjänst till dess att ärendet är avslutat.

 

Ändamål: För att kunna hantera reklamationer och andra anspråk

Behandlingar som utförs:
Kommunikation och besvarande av eventuella anspråk till vår kundtjänst

Identifiering

Utredning av eventuella klagomål samt supportärenden

Personuppgift som behandlas:
Namn

Kontaktuppgifter (t.ex. postadress, e-postadress, telefonnummer)

Korrespondens

Uppgift om köptidpunkt

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse
 
Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning.
 

Lagringsperiod: Uppgifterna behandlas från dess att du inkommer med ditt ärende till dess att ärendet har avslutats.

     

Ändamål: För att kunna genomföra tävlingar

Behandlingar som utförs:
Kommunikation före och efter tävling

Val av vinnare och förmedling av eventuell vinst

Personuppgift som behandlas:
Namn

Kontaktuppgifter (t.ex. postadress, e-postadress, telefonnummer)

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

Laglig grund:
Berättigat intresse
 
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingen, d.v.s. vårt avtal om att delta i tävlingen
 

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas till dess att tävlingen är avslutad.

     

Ändamål: För att kunna marknadsföra våra produkter i sociala medier

Behandlingar som utförs:
Adminstration och re-postande av kunders bilder på Instagram

Personuppgift som behandlas:
Namn/profilnamn på Instagram

Foto som kan innehålla bild på barn

Laglig grund:
Samtycke
 
Vi ber alltid dig om samtycke innan vi publicerar någon av dina bilder

Lagringsperiod: Dina personuppgifter ligger kvar i flödet på sociala medier. Bilden tas bort om du återkallar samtycket eller om någon rapporterar din bild.

 

Från vilka källor får vi dina personuppgifter?

De uppgifter vi behandlar om dig är huvudsakligen sådana som du själv lämnar till oss. Vi kan också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

-          Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig

-          Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag


Delar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av EKOtjusigt.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

- Transporter (logistikföretag och speditörer) för att kunna leverera varor hem till dig eller till ditt postombud samt för att kunna hantera eventuella returer

- Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

- IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Om du önskar mer detaljerad information om vilka vi delar dina uppgifter med är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål ovan.

Vilka rättigheter har du kring behandlingen av dina personuppgifter?

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

- Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter

- Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

- Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur olika register

- Du har rätt att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring

- Du har rätt att invända mot att uppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering

- Du har rätt att flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

- Du har rätt att göra klagomål

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du når oss på vår e-postadress info@ekotjusigt.se