Fair Monkey

Inspireras av en värld fylld av Fair Trade, modern design och passion för hantverk med fokus på kvinnliga producenter och hantverkare.
Fair Monkey samarbetar med hantverkare från Nepal, Guatemala, Sydafrika, Indien och Chile.

Med Fair Trade kan marginaliserade och missgynnade producenter i Syd utveckla sin förmåga att ta mer kontroll över sitt arbete och sina liv när de är bättre organiserade, har bättre resurser och stöd, och kan få hjälp att säkra tillgången till allmänna marknader genom rättvisa handelsvillkor.

Genom Fair Trade bidrar man dessutom till att främja kulturell identitet och bevarande. Till exempel har mayakvinnorna möjlighet att fortsätta sina textiltraditioner och samtidigt få ut det verkliga värdet för sina varor vilket stöder deras ekonomiska överlevnad.
Utan den internationella marknaden och de ekonomiska förmånerna som Fair Trade ger, skulle produktionen av de traditionella textilierna med dess mönster försvinna naturligt och dess tekniker så småningom glömmas bort.

Kvinnor utgör över 85 % av hantverkarna i deras nätverk av samarbetsproducenter. Varje producentgrupp med kvinnor har insett att för att ha en röst i samhället behöver kvinnorna en egen inkomst. Genom yrkesutbildning och hantverksutveckling, kan kvinnor stanna i sina byar och tjäna en stabil inkomst samtidigt som kvinnorna kan sköta både hem och hushållsuppgifterna. I vissa fall även odla den mark som finns tillgänglig för försörjning. Kvinnorna har genom sitt idoga arbete vunnit respekt i samhället – och för sig själva – som leverantörer av högklassigt hantverk, familjeförsörjare och hantverkare. Detta, att stärka kvinnors möjligheter till försörjning och se deras självkänsla öka, är något som både inspirerar och driver detta företag framåt.

Be a part of the Fair Trade Goodness –change a woman’s life by being fabulous